DISSE BETINGELSER GÆLDER FOR ALLE ENGAGEMENTER MED PRAESTOE.COM, PROCURATI.COM, VILD MED PRÆSTØ, FLAGSTAD EVENTS OG SHAREPOINTPEOPLE (SAMLET OMTALT SOM "SELSKABET"), MED MINDRE DER EKSPLICIT ER LAVET ANDEN SKRIFTLIG AFTALE MELLEM PARTERNE, UANSET OM NEDENSTÅENDE BETINGELSER OG VILKÅR OMTALER ET SPECIFIKT MÆRKE/SELSKAB. 


Hvordan betaler jeg for services og varer?
SELSKABET udsender vi faktura til vores kunder via email. På vores faktura fremgår betalingsbetingelser, kontonumre og betegnelse af produkter og services som du har købt. Hvis du har en service med abonnement - f.eks. hosting med netSpark - sker fornyelsen automatisk ifølge betingelserne du har fået da du indgik abonnementsaftalen med SELSKABET. Informationer om abonnementsvilkår fremgår IKKE af din faktura.


Hvilke services skal der betales for?

Som udgangspunkt betales der for alle services. En service kan være hosting af din hjemmeside, leje af software eller hardware/udstyr, konsulent eller tekniker tid (timer), support, vedligeholdelse, eller enhver anden form for service udbudt af vores selskab. Vi har en standard prisliste, som udleveres ved henvendelse til din kontaktperson eller account manager.


Medgået tid

Gennemfører vi et udviklingsprojekt sammen med din virksomhed er det derfor vigtigt, at du holder øje med de status-meldinger du modtager undervejs, så du ikke får ubehagelige overraskelser. I projekter arbejdes altid på "med-gået tid", hvilket betyder at der skal betales for det antal timer der er brugt på at løse en opgave. Det er under normale omstændigheder ikke muligt at aftale en fast pris på en projektopgave og det er kundens forpligtelse selv at holde sig opdateret omkring timeforbrug. Når det er sagt, så arbejdes der naturligvis altid ud fra et budget, som det løbende følges op på, i samarbejde med kunden. 


Support og vedligeholdelse

SELSKABET yder professionel support på alle løsninger. Du kan til enhver tid oprette en support-sag via vores hjemmeside. Afhængig af hvilket engagement du har med SELSKABET er følgende gældende for in henvendelse:


  1. Hvis du har en Support og Vedligeholdelsesaftale med SELSKABET, er vilkårene i denne aftale gældende for din supportsag. Normalt betyder dette, at du har adgang til udvidet support og derfor betaler mindre for den tid vi bruger på at supportere din virksomhed og vedligeholde din løsning. 
  2. Hvis du IKKE har en supportaftale og fejlen skyldes et problem i vores grundlæggende service; f.eks. nedbrud på en server eller fejl i vores netværksopsætning, betaler vi for den tid der bruges på at udbedre fejlen.  
  3. Hvis du IKKE har en support aftale og din henvendelse drejer sig om en fejl i anvendelsen af den løsning du har hos SELSKABET, bliver den tid der anvendes på løsning af problemet konteret til din konto som "medgået tid"

Kontakt din account manager for at få hjælp til at finde ud af om en Support og Vedligeholdelsesaftale er det rigtige for din virksomhed. For sen betaling

Skulle du komme bagefter med en betaling, modtager du første påmindelse via e-mail. Hvis der ikke reageres på denne påmindelse inden den frist der er givet, udstedes anden påmindelse med en ny frist og varsel om at din service kan blive lukket og din faktura sendes til inddrivelse via inkasso. Hvis anden påmindelse heller ikke resulterer i at det skyldige beløb betales, bliver din service normalt lukket umiddelbart efter fristens udløb. Samtidigt overleveres inddrivelse af det skyldige beløb og omkostninger, til inkasso.


Renter & Gebyr takster

For hver påmindelse opkræves et gebyr, samt renter på det forfaldne beløb. Hvis du er erhvervskunde har vi pligt til at oplyse dig om at dette gebyr er kr. 450,- pr. påmindelse og at renten er 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Disse takster gælder uanset det oprindelige opkrævede beløb. Ved indgåelse af aftale om køb af konsulenttimer, services eller produkter er du blevet oplyst om vores handelsbetingelser, med henvisning til denne side. Disse oplysninger er ligeledes altid tilgængelige.


Indsigelser

Hvis du ikke er enig i den faktura du modtager, kan du altid kontakte os via finans@praestoe.com eller finans@procurati.com. Det er vigtigt, at vi modtager din indsigelse inden betalingsfristen udløber. Vi kan ikke acceptere en indsigelse efter fristen er udløbet, uanset indholdet og omfanget af indsigelsen.